Witamy w Publicznym Przedszkolu w Gołańczy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą programową, przejrzenia fotografii oraz aktualności.

 
 
 
 

Aktualności

Metody pracy stosowane w naszym przedszkolu

Metody pracy stosowane w naszym przedszkolu

Program wychowania przedszkolnego zakłada wszechstronny rozwój dziecka poprzez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności
i sprawności oraz poprzez nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Podstawowym założeniem wychowania przedszkolnego jest takie postępowanie, które w największym, optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe dziecka.

Nauczyciele naszego przedszkola - dzięki ciągłemu doskonaleniu się, poszerzaniu swojej wiedzy - wprowadzają nowatorskie metody pracy z dziećmi w oparciu o najnowsze programy wychowania przedszkolnego.

Metodyka wychowania przedszkolnego zawiera teoretyczne oraz sprawdzone w praktyce sposoby postępowania. Metody zajęć w przedszkolu odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dzieckiem, a także służą do realizacji wyznaczonych celów.

W naszym przedszkolu stosujemy metody, które dają możliwość wielostronnego rozwoju dzieci. Wyróżnić tu należy dwie grupy metod:

 1. metody wielostronnego uczenia się - odnoszące się do działań dziecka związanych z procesem uczenia się,
 2. metody nauczania - odnoszące się do pracy nauczyciela.

W pierwszej grupie zawierają się metody polegające na: przyswajaniu, odkrywaniu, przezywaniu, działaniu. Metodom wielostronnego uczenia się odpowiadają metody nauczania: podające (przyswajanie), problemowe (odkrywanie), aktywizujące (przeżywanie), praktyczne (działanie).
W pracy przedszkola wszystkie te metody są bardzo ważne, jednakże rzadko występują one w swojej czystej postaci ? przenikają się wzajemnie, uzupełniają.

Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym osiąga najlepsze rezultaty dzięki stosowaniu metod czynnościowych, angażujących dziecko w działaniu. Dlatego też szczególnie wartościowe są metody: problemowe, aktywizujące i praktyczne. Dzięki zdobywaniu samodzielnych doświadczeń, wykonywaniu postawionego przez nauczyciela zadania, przedszkolacy zdobywają najwięcej wiadomości i umiejętności, szybciej przyswajają nową wiedzę, a to wszystko osiągają w czasie zabawy - podstawowej formy aktywności dziecka. W naszym przedszkolu staramy się łączyć aktywność dzieci z przeżywaniem i działaniem, dzięki czemu wiedza i umiejętności przedszkolaków są zrozumiałe i trwałe.

Znane wszystkim hasło Decimusa Juwenalisa ?Mens sana in corpore sano" ? ?W zdrowym ciele zdrowy duch" - nie budzi wątpliwości. Coraz więcej jednak słyszy się o tym, że dzieci mają różnorodne wady postawy i są coraz słabsze fizycznie. W naszym przedszkolu prowadzi się wiele zajęć i zabaw różnymi metodami, aby nasi wychowankowie mieli pełne zrozumienie do powiedzenia ?ruch to zdrowie".

Ruch jest jedną z naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka. Dziecko zdrowe charakteryzuje się niespożytą aktywnością ruchową, przy czym męczy się ono dość szybko, ale jeszcze szybciej wypoczywa i po krótkiej przerwie może podjąć krótkotrwały wysiłek w działalności zabawowej lub sportowej.

Dziecko w wieku przedszkolnym posiada bogatą wyobraźnię, co daje nauczycielowi prowadzącemu duże możliwości wykorzystania tej właściwości w czasie zajęć ruchowych.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu poznając dogłębnie wyobraźnię wychowanków i ich naturalne potrzeby rozwojowe, wprowadzają na zajęciach ruchowych różnorodne systemy, metody i formy zabaw i ćwiczeń:

 • gimnastyka twórcza Rudolfa Labana ? zwana też improwizacją ruchową.
 • System Emila Jacques'a-Dalcroze'a ? zwany popularnie rytmiką.
 • System Karola Orffa - wykorzystywany na zajęciach - ma na celu prowadzenie ćwiczeń (zadań), które rozpoczynają się od dzielonego na sylaby słowa czy zdania wypowiadanego w bardzo prostym rytmie. Do tego dołącza się ruch ciała, a następnie ruch ten przenosi się na instrumenty perkusyjne.
 • System Marii i Alfreda Kniessów - cechuje go szeroko rozumiana ekspresja ruchowa i duża aktywność ćwiczących.
 • System Weroniki Sherborne - zwany, "Metodą ruchu rozwijającego" - stwarza okazję do poznania własnego ciała, usprawnia motorykę, poczucie swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowej.

Zdaniem nauczycieli naszego przedszkola cele i treści naszego wychowania przedszkolnego można osiągnąć przez starannie dobrane zabawy, gry, zadania oraz wykorzystanie metod twórczych ? m.in.:

 • Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - wykorzystując elementy tej metody, każda z nauczycielek w czasie zajęć z dziećmi stara się organizować sytuacje umożliwiające dziecku eksperymentowanie i badanie skutków swego działania, zdobywanie własnych doświadczeń w toku rozwiązywania zadań.
 • Ireny Majchrzak - w swojej metodzie przechodzi od litery do głoski. Imiona własne dzieci pomagają w obserwowaniu słów i składających się na nie liter. Dzieci same dochodzą do odkrycia alfabetycznego szyfru pisma.
 • Metoda Pedagogiki Zabawy - KLANZA - celem tej metody jest dostarczenie dzieciom ciekawych pomysłów, unikanie rywalizacji i konkurencji, uczenie współpracy.

Reasumując, można stwierdzić, że wszystkie te metody odgrywają ogromną rolę w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi przedszkolnymi:

 • służą realizacji celów wychowywania w przedszkolu;
 • pozwalają w czynnościach dziecka uwypuklić podstawowe procesy intelektualne;
 • dają zadowolenie, wiarę we własne siły;
 • budzą optymizm tak bardzo potrzebny dzieciom;
 • pomagają w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
Rejestr zmian