O placówce

bus

Zabawa jako instrument kształcenia dziecka

Zabawa - to potrzeba dużych i małych. Zarówno ?Biblia", teksty antycznych myślicieli, jak i wykopaliska archeologiczne wydają się dowodzić, że zabawa jest tak stara, jak ludzkość. Jest to działalność wykonywana dla przyjemności, którą jednocześnie sama sprawia.

Zabawa jest zgodna z psychofizyczną strukturą dziecka w wieku przedszkolnym. Aktywność ta ma istotny wpływ na rozwój psychomotoryczny, percepcyjny, intelektualny oraz estetyczny kilkulatka, a ponadto daje mu możliwość samodzielnego podejmowania i rozwiązywania różnorodnych zadań.

Liczni psychologowie gromadzili obserwacje zabaw dzieci w różnym wieku, a w celu uporządkowania tych materiałów wyodrębnili ich rodzaje w zależności od występujących w nich cechach charakterystycznych. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw, choć często o innej nazwie, to:

  • zabawy manipulacyjne - polegające na manipulowaniu przedmiotami, usprawniające ruchy rąk ? pojawiają się już u niemowląt,
  • zabawy konstrukcyjne - polegające na budowaniu różnych obiektów z klocków lub innych elementów, rozkładaniu przedmiotów i ponownych ich składaniu,
  • zabawy tematyczne (twórcze) ? inaczej możemy je określić jako "zabawy w granie roli" - umożliwiają dzieciom fikcyjne spełnianie ról społecznych,
  • zabawy dydaktyczne ? są to zabawy wg opracowanego wzoru, najczęściej prowadzą do rozwiązania jakiegoś określonego zadania (loteryjki, układanki, gry stolikowe),
  • zabawy ruchowe ? wymagają od uczestników częstej zmiany miejsca, w zależności od ustalonych reguł, szczególnie rozwijając funkcje motoryczne.

Ze względu na dobro dziecka i właściwą metodę pracy wychowawczej, zabawa w przedszkolu powinna być ujmowana dwojako:

  • jako działalność swobodna, spontaniczna
  • jako jeden ze sposobów organizowania pracy wychowawczej z dziećmi.

Przyjęcie takiego podziału ułatwia organizację pracy wychowawczej, wyznacza rolę wychowawcy - odmienną w każdej grupie zabaw.

W zabawach swobodnych inicjatorem jest samo dziecko. W drugiej grupie zabaw, organizatorem jest ktoś inny (starsze rodzeństwo, rodzice, nauczyciel).

Nauczycielki z naszego przedszkola łącząc elementy pedagogiki zabawy i techniki twórczego myślenia, wspaniale bawią się z dziećmi i jednocześnie przekazują im wiedzę, ćwiczą umiejętności.

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym. Poprzez zabawę można uczyć dzieci liczenia, wyróżniania głoski w poszczególnych częściach wyrazów, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, rozwijać aktywność przedszkolaka zarówno
w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej.

Rejestr zmian