O placówce

bus

Uroczystości - jedna z form pracy z dziećmi

"Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliskim - to najlepsze, co można uczynić na tym świecie."

Peter Rosegger

 

Oprócz omówionych dotychczas form pracy, które mają miejsce w naszym przedszkolu i pozwalają nam realizować zadania i treści podane w programie, bardzo istotną rolę spełniają uroczystości. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.

Cel każdej przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty , jeśli dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci.

Organizowane uroczystości w naszym przedszkolu mają charakter:

 • uroczystości wewnętrznych, w których biorą udział tylko dzieci i pracownicy przedszkola lub tylko dzieci z jednej grupy;
 • uroczystości z udziałem różnych osób z zewnątrz: rodziców, przedstawicieli władz, mieszkańców osiedla, dzieci ze szkoły lub inne;

Przedszkolne święta z udziałem dzieci i personelu przedszkola to:

 • ?Dzień Edukacji Narodowej"
 • ?Dzień Kobiet"
 • ?Pożegnanie zimy, powitanie wiosny" ? dzieci ze słomianą kukłą maszerowały ulicami naszego miasta, powracały bardzo radosne niosąc zielony gaik.

Uroczystości z udziałem rodziców lub najbliższych członków rodziny:

 • ?Dzień Matki" - wtedy dziękowały mamom za miłość i wychowanie;
 • ?Spotkanie Wigilijne" - kultywowaliśmy tradycje rodzinne
 • ?Dzień Babci i Dziadka" - wszystkie wnuki okazywały wiele życzliwości dla swoich najbliższych;
 • ?Zakończenie Roku Szkolnego" - wręczanie dyplomów, żegnanie absolwentów;
 • ?Noc Andrzejkowa" ? wróżby i zabawy na wesoło, radosna noc w przedszkolu.

Uroczystości oddzielne w swoich grupach - to przyjęcia najbardziej dziecięce. Ich głównym celem jest sprawianie dzieciom przyjemności, dostarczanie im radosnych przeżyć i okazji do wesołej zabawy. Uroczystości takie odbywają się co roku. Są to:

 • ?Mikołaj"
 • ?Balik Karnawałowy"
 • ?Zajączek" urodziny dzieci"

Uroczystości z zaproszonymi gośćmi - ukazanie pracy ludzi, których codzienny trud daje korzyści społeczeństwu. Należy wymienić tu spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, leśnikiem, rolnikiem itp.

W naszym przedszkolu jest wiele okazji, aby dzieci mogły się wykazać swoimi zdolnościami, zręcznością, zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zajęcia takie są przeprowadzane w różnej formie. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zawodach, które dostarczają wielu przeżyć, pobudzają zainteresowanie dzieci, kształtują życzliwość i umacniają więzi koleżeńskie . Zgaduj-zgadule, jakie się odbyły:

 • ?Warszawa stolica Polski"
 • ?Ekologia" - zdrowy człowiek, zdrowe środowisko
 • ?Dbamy o nasze zdrowie"
 • ?Konkurs regionalny"
 • ?Książka naszym przyjacielem"
 • ?Bezpieczna droga do przedszkola"
 • ?Dbamy o higienę"

Nasze uroczystości są zawsze organizowane dla dzieci i z myślą o dzieciach. Na całość walorów uroczystości składa się uczucie zadowolenia, gdy coś się udało i podobało, gdy dzieci spotykają się z uznaniem ze strony otoczenia, a także uczucie radości, które odczuwają wtedy, gdy swoją działalnością sprawiają przyjemność innym. Imprezy takie wywierają także duży wpływ na rodziców ? przyczyniają się do lepszego rozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań
i możliwości.

Rejestr zmian