Utworzono: czwartek, 24, październik 2013 08:37
Poprawiono: wtorek, 05, listopad 2013 21:52
Opublikowano: czwartek, 24, październik 2013 08:37
Administrator
Odsłony: 6735

Uroczystości - jedna z form pracy z dziećmi

"Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliskim - to najlepsze, co można uczynić na tym świecie."

Peter Rosegger

 

Oprócz omówionych dotychczas form pracy, które mają miejsce w naszym przedszkolu i pozwalają nam realizować zadania i treści podane w programie, bardzo istotną rolę spełniają uroczystości. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.

Cel każdej przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty , jeśli dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci.

Organizowane uroczystości w naszym przedszkolu mają charakter:

Przedszkolne święta z udziałem dzieci i personelu przedszkola to:

Uroczystości z udziałem rodziców lub najbliższych członków rodziny:

Uroczystości oddzielne w swoich grupach - to przyjęcia najbardziej dziecięce. Ich głównym celem jest sprawianie dzieciom przyjemności, dostarczanie im radosnych przeżyć i okazji do wesołej zabawy. Uroczystości takie odbywają się co roku. Są to:

Uroczystości z zaproszonymi gośćmi - ukazanie pracy ludzi, których codzienny trud daje korzyści społeczeństwu. Należy wymienić tu spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, leśnikiem, rolnikiem itp.

W naszym przedszkolu jest wiele okazji, aby dzieci mogły się wykazać swoimi zdolnościami, zręcznością, zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zajęcia takie są przeprowadzane w różnej formie. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zawodach, które dostarczają wielu przeżyć, pobudzają zainteresowanie dzieci, kształtują życzliwość i umacniają więzi koleżeńskie . Zgaduj-zgadule, jakie się odbyły:

Nasze uroczystości są zawsze organizowane dla dzieci i z myślą o dzieciach. Na całość walorów uroczystości składa się uczucie zadowolenia, gdy coś się udało i podobało, gdy dzieci spotykają się z uznaniem ze strony otoczenia, a także uczucie radości, które odczuwają wtedy, gdy swoją działalnością sprawiają przyjemność innym. Imprezy takie wywierają także duży wpływ na rodziców ? przyczyniają się do lepszego rozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań
i możliwości.

Rejestr zmian