Pracownicy

p o Dyrektora przedszkola:

                         mgr Joanna Prus - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna,

Kadra pedagogiczna: 

                         mgr Joanna Kłos - wychowanie przedszkolne, terapia, oligofrenopedagogika

                         mgr Mirosława Byrdych -wychowanie przedszkolne, autyzm

                         mgr Justyna Popadowska-Ptak - wychowanie przedszkolne

                         mgr Agnieszka Hamerska - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, autyzm,   oligofrenopedagogika, surdopedagogika, logopedia

                         mgr Alicja Zmudzińska - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna

                         mgr Natalia Kostecka - wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

                         mgr Agata Makowska - wychowanie przedszkolne

                         lic Karolina Richert - wychowanie przedszkolne

                         mgr Kinga Preuss - wychowanie przedszkolne, logopedia

                         mgr Krystyna Janowiak - religia

                         mgr Kinga Preuss - logopedia

                         mgr Monika Leszczyńska - j.angielski

Pracownicy obsługi:

                      

                         Andrzej Bączkowski

                         Sabina Danelska

                         Arleta Kusz

                         Katarzyna Michalska

                         Paulina Pecyna

                         Barbara Ścibura

                         Iwona Eitner

                         Krystyna Kacała

                         Justyna Wachowiak

 

Administracja i księgowość:

                          Kowalewska Teresa

                          Szymańska Dorota

                          Nojman Elżbieta

                          Woźniak Katarzyna

Rejestr zmian