Ramowy rozkład dnia

6:30 - 7:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:30 - 8:15

 


Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe(np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafofonetykę). Praca indywidualna. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8:15 - 9:00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne

ŚNIADANIE.

 

9:00 - 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych  poprzez zajęcia z całą grupą.
10:00 - 11:00
Zabawy dowolne w/g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.
11:00 - 11:45
Spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody.
11:45 - 12:00
OBIAD
12:00 - 13:00
Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
13:00 - 14:00
Gry i zabawy edukacyjne, zabawy aktywizujące i badawcze, zajęcia muzyczne, plastyczne rozwijające zdolności dzieci, wspomaganie rozwoju mowy.
14:00 - 14:30
Czynności higieniczno-porządkowe

PODWIECZOREK

14:30 - 15:30
Zabawy i gry stolikowe, praca wyrównawcza. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.
Rejestr zmian